بخشش قبض‌های آب، برق و شهرداری ماه‌های مه و ژوئن از سوی خودمدیریتی دمکراتیک

ریاست مشترک شورای اجرایی اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه با هدف کمک به هموطنان همزمان با اعلام منع آمد و رفت در تمامی مناطق هزینه‌های قبض‌های دو ماه آب، برق و خدمات شهرداری را بخشید.

اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه از ٢٣ مارس با هدف پیشگیری از شیوع کروناویروس منع آمد و رفت را در تمامی مناطق تحت مدیریت خود به اجرا گداشت.

ریاست مشترک شورای اجرایی اداره خودمدیریتی امروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هزینه‌های مصرف برق، آب، و خدمات شهرداری ماه‌های مه و ژوئن ٢٠٢٠ را به شهروندان می‌بخشد.

ریاست مشترک در اطلاعیه‌ی خود اعلام کرده است که این تصمیم در راستای حمایت از هموطنان می‌باشد که برای پیشگیری از شیوع کروناویروس در خانه‌های خود مانده‌اند.