بخش شمالی روستای باخوزه آزاد شد

نیروهای ق.س.د شمال روستای باخوزه را آزاد کردند. مبارزان در حین پاکسازی منطقه، یک انبار بزرگ مهمات تبهکاران داعش را شناسایی و ضبط کردند

مرحله نهایی کارزار تندباد جزیر ادامه دارد. به نقل از خبرگزاری هاوار بخش شمالی روستای باخوزه از سوی نیروهای ق.س.د کنترل گردید و در مرحله پاکسازی این منطقه انبار بزرگ مهمات تبهکاران شناسایی و ضبط شد.

 

روستای باخوزه در شرق شهرک هجین در مرزهای شرقی دیرالزور واقع شده است. تبهکاران داعش در این منطقه در محاصره نیروهای سوریه دمکراتیک قرار گرفته‌اند.

 

داعش از غیرنظامیان باقیمانده در این منطقه به عنوان سپر زنده انسانی استفاده کرده و اطراف آنان را مین‌گذاری می‌کند.

 

نبرد نیروهای سوریه دمکراتیک برای آزادسازی آخرین مناطق تحت اشغال داعش در خاک سوریه ادامه دارد.