برای اهالی گری سپی در تل سمن کمپ تاسیس شد

برای شهروندان گری سپی که به دلیل حملات اشغالگرانه‌ی رژیم ترک ناچار به کوچ شدند، در تل سمن کمپی ایجاد شد. مدیر کمپ خواستار کمک سازمانها به آنها شد.

فده شریف خلیل یکی از مدیران کمپ اعلام کرد، به دلیل حملات دولت ترکیه ساکنین گریسپی کوچ کرده‌اند و برای اسکان و نگهداری آنها و همچنین تامین نیازهایشان کمپی تاسیس کرده‌اند.

صدها هزار انسان آواره‌ شدند

به دلیل حملات اشغالگرانه‌ی دولت تُرک و تبهکاران وابسته به آنها موسوم به ارتش آزاد، النصره و داعش در مناطق سریکانی و گری سپی و سلوک صدها هزار تن مجبور به تَرک خانه‌هایشان شدند و به رقا، طبقا و سایر شهرهای شمال و شرق سوریه رفتند. اداره‌ی خودمدیریتی شمال و شرق سوریه برای آنکه خلق را اسکان دهد در منطقه‌ی تل سمر رقا کمپی تاسیس نمود. پناهجویان در این کمپ اسکان داده شدند.

خلیل: اداره‌ی خودمدیریتی ملزومات را تامین می‌کند

فده شریف که یکی از مدیران کمپ گریسپی است گفت، تاکنون یک سازمان امدادرسانی به آنها هیچ کمکی نکرده است، همه‌ی نیازها را اداره‌ی خودمدیریتی تامین می‌کند. شریف گفت به دلیل حملات اشغالگرانه و قتلعام دولت ترک هزاران تن از محل زندگی خود آواره شده‌اند. او گفت، " ما هم برای آنکه بتوانیم از خلق خود نگهداری کنیم و نیازهایشان را تامین کنیم این کمپ را تاسیس کردیم. تا این مرحله ما ۱۰۰ خیمه را در رقا برپا کرده‌ایم، در زمینی که آنرا آماده نمودیم می‌توان تا ١٠٠٠ هزار خیمه برپا کرد. اگر نیاز بیشتری هم به خیمه باشد می‌توان بر شمار آنها افزود. تاکنون همه‌ی نیازهای کمپ را اداره‌ی خودمدیریتی تامین کرده است. حتی یک سازمان به ما کمک نکرده است."

ما از همه‌ی سازمانهای انسانی درخواست همکاری داریم

خلیل گفت این کمپ نه تنها برای خلق گری سپی است بلکه هر کسی که به دلیل حملات دولت ترکیه آواره شده است می‌تواند به کمپ بیاید. او گفت، "بیشتر از همه نیازهای انسانی به ما فشار می‌آورد. نیازهایی مانند آب، برق و نیازهای روزانه. چون فصل زمستان فرا رسیده است و سرما شدید است. اگر تابستان بود میشد آنرا اداره کرد اما در این فصل بسیار سخت است. ما باید همه‌ی نیازهای آنها را تامین کتیم. البته شرایط ما نیز مشخص است، هنوز جنگ ادامه دارد. به همین دلیل ما نمیتوانیم همه‌ی نیازهایشان را تامین کنیم. در این کمپ اکنون ۱۰۰ خانواده حضور دارند و ۲۰۰ تن دیگر هم مراجعه کرده‌اند و هر روز هم تعدادشان بیشتر می‌شود. ما از سازمانهای امدادی می‌خواهیم برای تامین نیازهای آنها با ما همکاری کنند."