"برخورد ما برای دیالوگ و دست‌یابی به راه حل کاملا شفاف است"

خودمدیریتی دمکراتیک اعلام نمود که از همان ابتدا موضع و نوع برخورد آنها در رابطه با راه حل بحران سوریه از طریق دیالوگ بوده است، همچنین اعلام نموده که آنها آماده هستند که با حکومت سوریه به دیالوگ پرداخته و منتظر هستند که دمشق در این رابطه گامهای عملی بردارد

رهبری خودمدیریتی شمال-شرق سوریه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بیانیه وزارت امور خارجه روسیه در خصوص موضع رهبری خودمدیریتی نسبت به مشارکت در دیالوگ واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است که خودمدیریتی دیالوگ و گفتگو را مبنای هر اقدامی قلمداد می‌کند.

در این بیانیه مسائل ذیل مطرح شده است:

ما بیانیه وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه در رابطه با موضوع دیالوگ و  راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه و خصوصا اظهاراتی آقای سرگئی لاوروف را در رابطه با نقش و موضع رهبری خودمدیریتی شمال-شرق سوریه در دومین پنل صلح در ١٢ نوامبر در پاریس رصد کرده‌ایم. در این سخنان آمده بود که باید موضع رهبری خودمدیریتی برای مشارکت در دیالوگ و گفتگوی سیاسی در رابطه با سوریه شفاف بوده و مذاکره با رژیم بعد از تصمیم آمریکا مبنی بر حضور نیروهایش در منطقه به تعویق افتاده ست.

واضح و آشکار است که خودمدیریتی از گذشته تا به امروز دیالوگ و گفتگو را مبنا قرار داده و این موضع خود را در هر بعدی عملی و اجرایی کرده است. دولت فدرال روسیه از جزئیات این مسئله اطلاع دارد. رهبری خودمدیریتی از سال گذشته نقشه راه حل را - که به طرف روسی نیز ارائه شده است-  آماده نموده و بر دست‌یابی به راه حلی از طریق مذاکره و گفتگو تاکید کرده است.

ما به عنوان رهبری خودمدیریتی شمال-شرق سوریه تصدیق می‌کنیم که تلاشهای موجود برای راه حل سیاسی در جریان هستند، اما تاکنون در بعد عملی هیچ اقدامی انجام نشده است و محدودیتهای فراروی این مسئله مورد بحث و گفتگو قرار نگرفته‌اند. آنچه که در عمل انجام شده است موضوع نظامی است. پیروزی هر فرایندی منوط به دو طرف اصلی این مسئله است، نخست جدیت موضع که در این رابطه رهبری خودمدیریتی موضع خود را آشکار کرده است که آماده است با دمشق به گفتگو بپردازد. دوم؛ نقش و تلاشهای نیروی فعال در سیاست و در درجه نخست روسیه اهمیت دارد.

اکنون ما به گفتگوها و هر اقدامی که در راستای منافع خلق سوریه و تضمین کننده آینده دمکراتیک در این کشور باشد اعتقاد داریم و در این رابطه آماده هر گونه مذاکره و گفتگویی هستیم. ما منتظر اقدامات عملی از سوی گروههای دیگر هستیم. بار دیگر اعلام می‌کنیم که موضع ما آشکار و شفاف بوده و تحت تاثیر تحولات و دگرگونیهای روز قرار نمی‌گیرند. حضور آمریکا و بازگشت این نیروها وابسته به بسیاری از بازیگران و محاسبات بین‌المللی بوده و هیچگاه نمی‌تواند محتوای تلاشهای ما را در رابطه با دیالوگها تحت تاثیر خود قرار دهد. موضع ما نیز نشان دهنده مسئولیت پذیری ما در رابطه با میهن و تصمیم خلقمان است.

براین مبنا دولتهای فعال باید از انجام گفتگو در رابطه با وضعیت سوریه حمایت به عمل آورده و از این موضع را گسترش دهند. در این مرحله، ما نیازمند حمایت از گفتگو و توافق سوری هستیم تا سوریه بیش از این در فتنه و جنگ داخلی و پروژه تجزیه و سازمانهای تروریستی که از سوی ترکیه و تبهکاران وابسته به آن گرفتار نیاید که روزانه خون سوری ها را بر زمین ریخته و روستاها و دارایی آنان را در راستای منافع خود ویران می‌کنند.