برنارد کوشنر: لازم است در مقابل حملات رژیم غاصب ترکیه ایستادگی کنیم

​​​​​​​هدیه یوسف: دولت ترک در عفرین به قتل‌‌عام و جنایت جنگی دست زده است. وزیر خارجه اسبق فرانسه برنارد کوشنر از دولت ترک به عنوان اشغالگر نام برد

هدیه یوسف اظهار کرد: دولت ترکیه در عفرین نسل‌کشی و جنایت بشری را ترتیب داده است. برنارد کوشنر وزیر خارجه اسبق فرانسه هم با تروریست خواندن دولت ترک گفت: ترکیه در عفرین به کشتار جمعی، آواره کردن ساکنان و تغییر دمگرافی منطقه دست زده است.

 

روز گذشته کارگروه بین‌المللی "کشتار نژادی و تغییر دمگرافی در عفرین" در شهر عاموده روژاوای کردستان آغاز شد. در روز اول این نشست سه روزه هر کدام از هدیه یوسف رییس مشترک شورای موسسان فدراسیون دمکراتیک شمال سوریه و برنارد کوشنر وزیر اسبق فرانسه مقالاتی را قرائت کردند.

 

هدیه یوسف خود در این نشست حضور نداشت اما مقاله وی قرائت شد، در مقاله‌ی هدیه یوسف آمده است؛ اشغال عفرین مرحله‌ای تازه در بحران سوریه را کلید زد، به این معنی که جنگ در برابر گروههای تبهکار و به اصطلاح اپوزیسیون به جنگ در برابر دولتی متجاوز وارد شد.

 

هدیه یوسف سپس به جنایت‌های دولت غاصب ترک در عفرین پرداخته و می‌گوید؛ ترکیه به سیاست‌های جنگ‌طلبانه علیه مردم عفرین ادامه می‌دهد، دولت ترک به کشتار جمعی عفرینی‌ها دست زده و آنچه ترکیه انجام داده مصداق بارز جنایت جنگی و پاکسازی نژادی و نقض سازمان یافته حقوق بشر است، اعمال رژیم ترک ماهیت واقعی زیاده‌خواهی‌ها برای بازگشت امپراطوری عثمانی به جهانیان نشان داد.

 

رییس مشترک شورای موسسان فدراسیون دمکراتیک شمال سوریه افزود؛ با وجود فاجعه‌های که بر سر خلق‌های سوریه و به ویژه عفرین آمده است، اما آنان به آینده‌ای روشن، آزاد و سیستمی دمکراتیک باور دارند.

 

سپس برنارد کوشنر وزیر خارجه اسبق فرانسه مقاله‌ای را قرائت کرد.

 

کوشنر خاطرنشان کرد که پس از بازگشت به فرانسه با تمام توان خواهد کوشید تا تجاوز و تعرض رژیم ترکیه علیه خلق‌های منطقه را متوقف کند تا بدین شکل به قتل و آوارگی مردم عفرین و تغییر دمگرافیک این منطقه پایان دهد.

 

وزیر خارجه اسبق فرانسه با اشغالگر نامیدن جمهوری ترکیه گفت؛ لازم است در مقابل اقدامات رژیم اشغالگر ترکیه ایستادگی کنیم.

 

صدها نفر از شخصیت‌های بانفوذ داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در روژاوای کردستان گردهم آمده‌اند و با ارائه مقالاتی در کارگروه بین‌المللی 'کشتار نژادی و تغییر دمگرافی در عفرین' که از روز گذشته در شهر عاموده آغاز شده است شرکت کرده‌اند. این نشست به ارزیابی جنایت‌های دولت غاصب ترک و تلاش‌‌های آن برای تغییر دمگرافی منطقه شمال غرب سوریه بخصوص عفرین می‌پردازد.

 

این کارگروه از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک روژاوا برگزار می‌شود.

 

قابل ذکر است که پ.د.ک از سفر هیئتی از استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران و روشنفکران جنوب کردستان و شرکت در این کارگروه جلوگیری کرد.