برگزاری جشن نوروز شهر آمَد با شرکت صدها هزار نفر

​​​​​​​با شرکت صدها هزار نفر از هم‌میهنان کردستانی جشن نوروز شهر آمد در پارک نوروز این شهر آغاز شد.

امروز پنج‌شنبه (٢١ مارس/ ١ فروردین ١٣٩٨) صدها هزار تن از شهروندان کردستانی در پارک نوروز شهر آمد گردهم آمدند و جشن باشکوه نوروز را گرامی داشتند. در دیگر شهرهای شمال کردستان هم دهها هزار نفر جشن نوروز در جشن نوروز شرکت کردند.

 

جشن نوروز امسال آمد با شعار 'پیروز می‌شویم و حصر را درهم می‌شکنیم" برگزار می‌گردد. والدین زولکوف گزن و خانواده زندانیان شرکت کننده در اعتصاب غذا مهمانان ویژه جشن شکوهمند نوروز آمد هستند.

 

حزب دمکراتیک خلق‌ها – ه.د.پ مراسم نوروز را برنامه‌ریزی کرده است.

 

در جشن نوروز آمد بالغ بر ٢٧٠ شبکه رسانه‌ای (رادیو-تلویزیون- نشریه) شرکت کرده و مراسم را پوشش می‌دهند.

 

رژیم ترک از ترس قیام سراسری خلق هزاران چماقدار پلیس را در شهر آمد و اطراف محل برگزاری مراسم جشن مستقر کرده است.