برگزاری کنفرانس زنان ایزدی منطقه‌ی شهبا-ی عفرین

سوات هیسو از مدریریت اتحادیه‌ی ایزدیان منطقه‌ی شهبا: کنفرانس زنان ایزدی با قدرت برگزار گشته و آن‌ها امیدوار هستند عفرین آزاد گردد

کنفرانس زنان ایزدی با شعار در مقاومت این قرن ما مبارزه‌ی زنان ایزدی را توسعه خواهیم داد در روز ٣٠ ژانویه/ ١٠ بهمن ماه برگزار شد.

 

عضو مدیریت اتحادیه‌ی ایزدیان، سوات هیسو در ارتباط با اهمیت این کنفرانس، سازماندهی و اهداف این کنفرانس به خبرگزاری فرات اظهار داشت:

طی دو سال گذشته آنان به بر امور زنان تمرکز داشته و تلاش دارند زنان ایزدی را سازماندهی کنند. آنها فعالیت‌های خود را در منطقه‌ی شهبای عفرین نیز ادامه داده و تلاش می‌کنند تا تمامی فعالان و مبارزان خود را متشکل نمایند. هیسو در ادامه گفت: همه بر این باورند که سنگینی بار به تمامی بر عهده‌ی زنان می‌باشد، از همین‌رو آنان برگزاری دومین کنفرانس زنان را لازم دیده‌اند. هیسو با اشاره به سازماندهی، جنبش، مبارزه و سیاست زنان ایزدی اظهار داشت که زنان ایزدی با شور فراوان در این کنفرانس شرکت و به انسجام هر چه بیشتر زنان منجر گردید. افرادی که تا این مدت مشارکتی در امور نداشتند با این کنفرانس جایگاه فعالیت و تلاش‌های خود را یافته‌اند.
 

هیسو با اشاره به مشارکت ٢٠٠ زن ایزدی در این کنفرانس گفت: برخی از زنان جوان، زمانی که در عفرین بودند مشارکتی در فعالیت‌ها نداشتند، اما در این کنفرانس مشارکت کرده‌اند. مهمانانی از حلب، جزیر و شنگال نیز در این کنفرانس حضور داشتند. تمامی سازمان‌های زنان در این کنفرانس حضور داشتند. ما کنفرانس خود را با این پیمان به پایان رسانیدیم: لیلا گوون با مقاومت خود زنان آزاد را نمایندگی می‌کند، با روح اوستا، بارین، بریوان و خانی‌ها ما مقاومت را توسعه یخشیده و عفرین را آزاد خواهیم کرد.