به آتش کشیدن خانه‌ی عفرینیان توسط دولت ترکیه

اعلام شده است، دولت ترکیه در مناطق و روستاهای عفرین ده‌ها خانه را به آتش کشیده است.

  دولت ترکیه و تبهکاران وابسته به آن خانه‌ی روستاییان شیخ خورزه در منطقه‌ی بلبله در عفرین را به آتش کشیده‌اند.

  اعلام شده است، از اوایل صبح امروز تاکنون ده‌ها خانه به آتش کشیده‌ شده‌اند.

  همچنین اعلام شد که اشغالگران در روستاهای مجاور، آتش زدن خانه‌ی روستاییان را آغاز کرده‌‌اند.