به هلاکت رسیدن شش تبهکار دولت اشغالگر ترکیه در گری سپی

دولت اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته‌اش به روستاهای گری سپی حمله کرده بودند. مبارزان ق.س.د پاسخ دندان‌شکنی به تروریست‌های وابسته به آنکارا دادند و شش تبهکار را از پای درآوردند.

دولت اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته‌اش به روستاهای گری سپی حمله کرده بودند. مبارزان ق.س.د پاسخ دندان‌شکنی به تروریست‌های وابسته به آنکارا دادند و شش تبهکار را از پای درآوردند.

ارتش اشغالگر ترک و تروریست‌هایش عصر روز گذشته (جمعه ٧ فوریه) روستاهای عبدکو و چلبیه در گری سپی را هدف حملات توپخان‌های قرار دادند.

مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیک در پاسخ به این حمله اشغالگران پاسخ سهمگینی به آنان دادند. در پاتک نیروهای ق.س.د دست‌کم ۶ تبهکار رژیم اشغالگر ترکیه کشته شدند و یک انبار مهمات آنان نیز به کنترل مبارزان درآمد.

توپخانه رژیم تروریست ترکیه غروب جمعه روستای قزلی را هدف حمله خمپاره‌ای قرار دادند، ترکیه با توپخانه‌ سیلوی گندم این منطقه را هدف حمله قرار داده است.