بیرون کشیدن جنازه قربانیان قتلعام آقیبه از زیر ویرانه‌ها

ساکنان روستای آقیبه و اعضای هلال احمر کوردستان جنازه‌های قربانیان قتلعام دیروز در روستای آقیبه توسط ارتش اشغالگر ترک را از زیر آوار بیرون کشیدند.

در نتیجه قتلعام دیگری از مجموعه قتلعام‌های ارتش اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به آن علیه ساکنان عفرین که ناگزیر در کانتون شهبا و روستاهای منطقه شرآوا پناهنده شده‌اند، افزایش یافت. در نتیجه این قتلعام وحشیانه، اعضای یک خانواده سه نفری، پدر، مادر و یک دختر قربانی شدند.

ساکنان روستای آقیبه و کادرهای هلال احمر کورد در ساعات اولیه امروز جنازه‌های غیرنظامیان را از زیر آوار بیرون کشیدند. از سوی دیگر در نتیجه توپ باران ارتش اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به آن، ساکنان روستای آقیب با اسامی عصمت حمو، جمیل حمو و مفیده رمزی حسن که از روستای کورزل، از توابع کانتون عفرین مجروح شدند.

در این رابطه آژانس خبری هاوار تلاش‌های ساکنان روستا و کادرهای هلال احمر کوردی را به تصویر کشیدند.

ارتش اشغالکر ترک و تبهکاران وابسته به آن روز گذشته با دست‌زدن به قتلعامی در روستای آقیبه در منطقه شراوا از توابع عفرین، سه غیر نظامی یک خانواده را به قتل رساندند. همچنین روز گذشته ساکنان به دلیل شدت و تداوم توپ بارانها قادر نشدند جنازه‌های قربانیان را از آوار خارج کنند.