بیش از سی دستگاه ماشین‌آلات سنگین به رقا رسید

محمد سنجار از مسئولان کمیته خدمات عمومی وابسته به شورای مردمی رقا اعلام کرد پس از پایان جنگ با داعش، روند پاکسازی خرابی‌ها و ضایعات جنگی آغاز شده است.

محمد سنجار از مسئولان کمیته خدمات عمومی وابسته به شورای مردمی رقا اعلام کرد پس از پایان جنگ با داعش، روند پاکسازی خرابی‌ها و ضایعات جنگی آغاز شده است.

 

به منظور پاکسازی ضایعات جنگی و برچیدن موانع موجود که در زمان عملیات علیه داعش در کوچه و خیابان‌ها ایجاد شدند، سی و دو دستگاه ماشین‌آلات سنگین روانه رقا شدەاند.

 

شورای مردمی رقا اعلام کرده است که روند بازسازی شهر با پاکسازی ضایعات جنگی و خرابی‌های جنگ آغاز شده است.

 

محمد سنجار از مسئولان کمیته خدمات عمومی وابسته به شورای مردمی رقا اعلام کرد که ابزار و نیروی لازم برای شروع این فرایند را در اختیار دارند.

 

در طول چهار ماه عملیات نیروهای سوریه دمکراتیك علیه داعش و حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی به مواضع این گروه، بخش عمدەی شهر رقا ویران شده است.