بیمارستان لیگرین: تنها در سریکانی تاکنون ۷۵ تن شهید و ۴۵۰ غیرنظامی زخمی شده‌اند

مدیر بیمارستان شهید لیگرین در تل تمر اعلام کرد، در نتیجه‌ی بمباران مداوم دولت ترکیه در سریکانی طی ۶ روز گذشته، ۷۵ تن شهید و ۴۵۰ تن نیز زخمی شده اند که همگی غیر نظامی بوده و به این بیمارستان منتقل شده‌اند.

   حسن امین مدیر بیمارستان شهید لیگرین در تل تمر در مصاحبه ای با خبرگزاری هاوار، آمار افراد غیرنظامی که شهید و یا مجروح شده اند را اعلام کرد. این افراد طی ۶ روز گذشته به دلیل حملات دولت ترکیه علیه سریکانی به این بیمارستان منتقل شده اند.

   امین همچنین اعلام کرد، با کشتار دیروز کاروان غیرنظامیان و بمبارانهای هوایی طی ۶ روز گذشته تاکنون ۷۵ شهید و ۴۵۰ مجروح که همگی غیرنظامی بوده‌اند به بیمارستان آنها منتقل شده که حال برخی از مجروحین وخیم بوده و آنها را به بیمارستان حسکه منتقل کرده‌اند.