تاراج آثار باستانی عفرین از سوی دولت ترکیه

دولت اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن به تاراج آثار باستانی عفرین پرداخته‌اند.

  با اشغال عفرین از سوی دولت اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن درروز ۱۸ مارس ۲۰۱۸/ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ، به تاراج شهرها و روستاها پرداختند.

  عفرین بمانند منطقه‌ای تاریخی شناخته شده است. در این میان حتی آثار باستانی منطقه از گزند اشغالگران بدور نمانده است.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده از منابع محلی، دولت ترکیه در چند روز اخیر در حومه روستای عربا در ماباتا به حفاری پرداخته است.  

  این حفاری بمدت یک هفته به طول انجامیده است. تاکنون معلوم نیست که در این منطقه بدنبال چه بوده و یا چه چیزهایی را یافته‌اند. پیش از این در روستای گرموکه در ماباتا نیز در مناطق تاریخی به حفاری پرداخته بودند.

  همچنین با توجه به اطلاعات بدست آمده مدتیست دولت ترکیه به حفاری تپه اندره پرداخته است. در این تپه آثاری با قدمت هزار تا ۱۳۰۰ سال وجود دارند. تصاویر بدست آمده نشان می‌دهند که به چه اندازه به این آثار زیان وارد کرده‌اند.