تاکید معترضان قامشلویی بر ادامه مبارزه تا خاتمه انزوا

ساکنان کانتون قامشلو بعد از اطلاع از وضعیت رهبر آپو و ملاقات خانواده و وکلا اعتراض خود را با انتشار بیانیه‌ای خاتمه دادند.

بعد از آنکه حاکمان ترک در ۲۷ فوریه با طرحی از پیش تعیین شده خبر آتش‌سوزی در امرالی را منتشر نمودند، ساکنان کانتون قامشلو در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در قامشلو دست به اعتراض زدند. این اعتراض به مدت ۷ روز ادامه یافت. ساکنان قامشلو، قامشلوی غربی وشرقی، منطقه امودی، منطقه تربه سپی، شهرک چل آغا، منطقه تل کوچر، منطقه گری لگه و شهرک رمیلان و منطقه دیرک در این اعتراض شرکت کردند. شرکت کنندگان به این منظور خیمه‌ای را برپاداشته و تصاویری از رهبر آپو و پلاکاردهایی را مبنی بر لزوم دیدار سریع با رهبر آپو را در آن قرار دادند. زنانی شرکت کننده در این مراسم اعتراضی با لباسهای سفید منقش به تصاویر آپو حضور داشتند. این اقدام اعتراضی عصر روز گذشته با قبول درخواست ملاقات خانواده و وکلا با رهبر آپو و مشخص شدن وضعیت سلامت وی خاتمه یافت.

عبالکریم ساروخان عضو مجلس حرب اتحاد دمکراتیک به نمایندگی از معترضین سخنرانی کرد. وی در این سخنرانی اظهار داشت که بعد از آنکه کوردستانیان در کوردستان و اروپا از آتش‌سوزی روی داده در ۲۷ فوریه مطلع شدند، به خیابانها و میادین آمده و اقداماتی اعتراضی را سازماندهی کردند. از این طریق معترضین با مطالبات مشروع خود خواهان کسب اطلاع از وضعیت رهبر آپو شده و این مبارزه را گسترش دادند. امروز بعد از بیانیه وکلای رهبر اوجالان مبنی بر دیدار با وی و نیز کسب اطلاع از وضعیت وی، ما اعلام می‌کنیم که اعتراض ما در کانتون کوبانی خاتمه یافته است. در خاتمه این اعتراض چند روزه، ساروخان با تشکر از معترضین، اعلام نمود که این اقدام اعتراضی با حضور کوردها، اعراب و سریانی‌ها تا خاتمه انزوای رهبری ادامه می‌یابد.