تبهکاران دولت ترکیه اشغالگر در عفرین ۱۴ شهروند را ربودند

​​​​​​​تبهکاران دولت اشغالگر ترکیه در منطقه‌ی راجوی عفرین ۱۴ هم‌وطن را ربودند

دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش در ۱٨ مارس ۲۰۱٨  /۲۷  اسفند عفرین را اشغال نمودند و تاکنون بیشتر از ۳ هزار شهروند عفرینی را ربوده‌اند.

 

تبهکاران دولت اشغالگر ترکی دیروز در روستای آدمو منطقه‌ی راجوی عفرین ۱۴ هم‌وطن را ربودند.

 

بر اساس اطلاعات موجود، تبهکاران برای آزادی هر کدام از این افراد خواستار ۱۵۰ هزار لیره‌ی سوریه از خانواده هایشان شده‌اند.

 

اسامی ۱۲ تن از افراد ربوده شده به شرح زیر میباشد:

عدنان علی حاجی، علی علی حاجی، خلیل محمود سلیم، مصطفی رشید رشید، عبدالله نشت، بکر مصطفی رشید، محمد محمد سلیم، یوسف حسن عبدو، حسین عثمان عثمان، عبدی محمد رشید، محمد عبدی رشید، احمد عبدو عبدو.