تبهکاران وابسته به دولت ترکیه یک باردیگر کانتون عفرین را توبپاران کردند

شب گذشته تبهکاران وابسته به دولت ترکیه روستای ایسکا وباسوفانه در کانتون عفرین را هدف حملات راکتی قرار دادند.  

شب گذشته تبهکاران وابسته به دولت ترکیه روستای ایسکا وباسوفانه در کانتون عفرین را هدف حملات راکتی قرار دادند.  

 

خبرنگار خبرگزاری فرات در منطقه اعلام کرد که تبهکاران وابسته به دولت ترکیه با همکاری واحد توپخانه ارتش این کشور از سمت قلعه سمانه سوریه، دو روستای ایسکا و باسوفانه کانتون عفرین روژاوای کردستان را توپباران کردند.

 

مبارزان یگان های مدافع خلق / یگان های مدئافع زنان نیز بلافاصله به این حملات پاسخ متقابل دادند.

 

این توپباران ها تا ساعات بامداد امروز به طول انجامید.هنوز درباره جزئیات آن اطلاعاتی در دست نمی باشد.