تداوم توپباران روستاهای روژاوای کردستان از سوی دولت ترکیه

ارتش ترکیه شب گذشته روستاهای خَزاویه،شادیرا و اسکیه منطقه شیراوای کانتون عَفرین را هدف حملات راکتی قرار داد.

ارتش ترکیه شب گذشته روستاهای خَزاویه،شادیرا و اسکیه منطقه شیراوای کانتون عَفرین را هدف حملات راکتی قرار داد.

 

خبرنگار خبرگزاری فرات در منطقه اعلام کرد که شب گذشته واحد‌های توپخانه‌ای ارتش ترکیه از سوی قلعه سمانه شهر عزاز سوریه، سه روستای خَزاویه،شادیرا و اسکیه کانتون عَفرین را هدف آتش توپخانه قرار داده‌اند. دست‌کم ١۵ گلوله توپ به روستاهای نامبرده اثابت کرده اند.

 

هنوز درباره زیان‌های احتمالی جانی و مادی این حملات جزئیاتی در دست نمی باشد.