تداوم حملات جنگنده‌های هوایی دولت ترکیه در برابر کانتون عَفرین

شب گذشته هواپیماهای جنگی دولت اشغالگر ترکیه روستاهای منطقه جندرسی را هدف بمباران قرار داد

شب گذشته هواپیماهای جنگی دولت اشغالگر ترکیه روستاهای منطقه جندرسی را هدف بمباران قرار داد.

 

خبرنگار خبرگزاری فرات در منطقه اعلام کرد که شب گذشته چند فروند هواپیمای جنگی دولت استعمارگر ترکیه روستاهای منطقه جندرسی در کانتون عَفرین را هدف حملات شدید قرار داده است.

 

گفتنی‌ست که در این حملات خسارات زیادی به منازل روستائیان وارد آمده است.