تداوم حملات هوایی ارتش ترکیه/ روستاهای جندرسی زیر آتش بمباران قرار دارند

هواپیماهای جنگی دولت اشغالگر ترکیه یک بار دیگر روستاهای جندرسی کانتون عفرین را هدف حمله قرار دادند

هواپیماهای جنگی دولت اشغالگر ترکیه یک بار دیگر روستاهای جندرسی کانتون عفرین را هدف حمله قرار دادند.

 

منابع بومی اعلام کردند که که هواپیماهای دولت ترکیه روستای جندرسی کانتون عفرین را هدف حملات قرار دادند.

 

این بمباران ها همچنان ادامه دارد.