تداوم عملیات "تندباد جزیر"/ مبارزان ق.س.د چهار کیلومتر پیشروی کردند

نیروهای سوریه دمکراتیک موسوم به ق.س.د در چارچوب عملیات "تندباد جزیر" چهار کیلومتر دیگر بسوی شهرستان دیشیشای دیرالزور پیشروی کردند

نیروهای سوریه دمکراتیک موسوم به ق.س.د در چارچوب عملیات "تندباد جزیر" چهار کیلومتر دیگر بسوی شهرستان دیشیشای دیرالزور پیشروی کردند.

 

عمیلات"تندباد جزیر" که با وقفه کوتاهی دوباره آغاز شد، همچنان ادامه دارد. مبارزان ق.س.د ضربات سنگینی را بر تبهکاران داعش وارد می‌کنند. ق.س.د به نزدیکی شهرستان دیشیشا رسیده است.

 

اطلاعات و جزئیات بیشتر در ساعات آتی منتشر داده خواهد شد.