تداوم پیشروهای مبارزان ق.س.د/ شدت درگیری‌ها در منطقه دیرالزور

مبارزان ق.س.د در منطقه دیرالزور و در چارچوب عملیات "تندباد جزیر" در حال پیشروی می‌باشند. درگیری‌های شدیدی مابین مبارزان ق.س.د و تبهکاران داعش در منطقه روی می‌دهد

مبارزان ق.س.د در منطقه دیرالزور و در چارچوب عملیات "تندباد جزیر" در حال پیشروی می‌باشند. درگیری‌های شدیدی مابین مبارزان ق.س.د و تبهکاران داعش در منطقه روی می‌دهد.

 

 

خبرنگار خبرگزاری فرات در منطقه اعلام کرد که درگیری‌های شدیدی مابین نیروهای سوریه دمکراتیک و تبهکاران داعش روی داد و ق.س.د ضربات سنگینی را بر تبهکاران وارد کرده است.

 

مبارزان ق.س.د بعد از آزادی دو روستای دیگر در منطقه دیرالزور به پیشروهای خود همچنان ادامه می‌دهند.