تداوم پیشروی های مبارزان "تندباد جزیر"؛ دست کم ١٨ تبهکار ازپای درآمدند

مبارزان ق.س.د روستای علیشاهی را از اشغال تبهکاران آزاد کردند. ق.س.د همچنین حملات در برابر روستای تویامی را درهم کوبیدند.

مبارزان ق.س.د روستای علیشاهی را از اشغال تبهکاران آزاد کردند. ق.س.د همچنین حملات در برابر روستای تویامی را درهم کوبیدند.

مبارزان مجلس نظامی دیرالزور و ق.س.د در چارچوب عملیات "تندباد جزیر" به پیشروی های خود ادامه می دهند. مبارزان عصر روز گذشته روستای علیشاهی در ١۶ کیلومتری شرق شهر دیرالزور را از اشغال تبهکاران داعش آزاد کردند. در درگیری های بازپسگیری روستای نامبرده، ق.س.د دست کم ۵ تبهکار را به هلاکت رساند و یک خودروی زرهی دوشکاسوار را کاملا منهدم کرد.

همچنین مبارزان ق.س.د به حملات تبهکاران داعش در روستای تویامی شرق دیرالزور پاسخ متقابل دادند و تبهکاران را مجبور به فرار از میدان کارزار کردند.

درپاسخ متقابل نیروهای سوریه دمکراتیک مقابل تبهکاران، درگیری شدیدی مابین هر دو طرف روی داد. در این درگیری دست کم ١٣ تبهکار به هلاکت رسیده، شماری زخمی شده و مقادیری مهمات نظامی تبهکاران به کنترل مبارزان درآمد.