تروریست‌های اردوغان در عفرین اشغالی با همدیگر درگیر شدند

​​​​​​​در منطقه‌ی عفرین که دولت ترکیه و تبهکارانش آنرا با همکاری روسیه و ایران به اشغال خویش درآورده‌اند میان عناصر تبهکاران جیش الشرقیه و  جیش الاسلام جنگ سختی در گرفته است

امروز در میدان کاوه‌ی شهر عفرین میان گروه تبهکاران جیش الشرقیه و جیش الاسلام درگیری روی داد. منابع محلی گفتند که در این درگیری ازسلاح سنگین استفاده شده است. این درگیریها تا میدان نوروز گسترش یافته است.

 

همچنین گفته شده است که در نتیجه‌ی درگیری در این دو میدان تعداد زیادی تبهکار کشته شده‌اند، اما خود آنها فقط کشته شدن یک تن را اعلام کرده‌اند.

 

احتمال دارد این درگیری‌ها به دلیل کشته شدن فرمانده تبهکاران جیش الشرقیه توسط اعضای جیش الاسلام رخ داده باشد.