ترکیه و تروریست‌هایش زمین‌های زراعی روستائیان تل‌ تمر را به آتش کشیدند

ارتش اشغالگر ترک و مزدورانش دو روستای قاسمیه و دردار واقع در تل تمر شمال سوریه را هدف آتش توپخانه قرار داده و مزارع روستائیان را به آتش کشیدند.

دولت ترک و تبهکارانش عصر روز گذشته اطراف روستا‌های قاسمیه و دردار از توابع تل تمر را هدف آتش توپخانه و خمپاره قرار دادند. حملات توپخانه‌ای دولت ترک به آتش‌سوزی مزارع کشاورزی این روستاها انجامید.

نیروهای آسایش داخلی و آتش‌نشانی به محل رسیدند ولی با رسیدن آنان توپخانه‌های ارتش ترک توپباران این مناطق را از سر گرفتند.