تظاهرات علیه تحمیل لیره تُرک در گری‌ سپی

شهروندان گری سپی علیه تحمیل لیره ترک در این منطقه تظاهرات اعتراضی برگزار کردند

گزارش‌های دریافت شده حاکیست دولت غاصب ترک در مناطق اشغالی شمال سوریه و شمال غرب سوریه اقدام به تحمیل واحد پول لیره ترک کرده است.

ساکنان مناطق اشغالی در واکنش به سیاست‌های رژیم سفاک ترک تظاهراتی اعتراضی برپا کردند و خواستار خروج اشغالگران شدند.