تغییر بافت جمعیتی مناطق سوریه در نتیجه توافقات اجلاس آستانه

در حالی که در پی توافقات اجلاس آستانه میان روسیه، ایران و ترکیه، گروههای تبه‌کار در حال انتقال از مناطق مرکزی به شمال سوریه هستند، یک مقام شهر طبقا اعلام کرد رژیم سوریه نیز در تغییر بافت جمعیتی مناطق کشور دست دارد.

در حالی که در پی توافقات اجلاس آستانه میان روسیه، ایران و ترکیه، گروههای تبه‌کار در حال انتقال از مناطق مرکزی به شمال سوریه هستند، یک مقام شهر طبقا اعلام کرد رژیم سوریه نیز در تغییر بافت جمعیتی مناطق کشور دست دارد.

 

رژیم سوریه برنامەهای خود برای تغییر بافت جمعیتی برخی مناطق کشور با ملاحظات سیاسی و امنیتی خود سرعت بخشیده است.

 

این اقدام به دنبال توافقات به دست آمده میان ایران، ترکیه و روسیه در اجلاس آستانه مشهود بوده است.

 

از جمله هزاران تبه‌کار مسلح و خانوادەهای آنها از غوطه شرقی و نواحی دیگر بدون درگیری به مناطق تحت اشغال ترکیه در شمال سوریه منتقل شده اند. عفرین یکی از این مناطق است که اخیرا در هجومی وحشیانه اشغال شد.

 

رژیم سوریه نیز در سال‌های گذشته برای کنترل مناطقی که دست داده بود در پی حملات نظامی، دست به جابجایی اجباری و اسکان طرفداران خود کرده است. تلاشی عامدانه برای تغییر بافت جمعیتی مناطق که نوعی از جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

 

عدنان الحسین ریاست مشترک سازمان ثبت احوال وابسته به شورای اداری شهر طبقا در این رابطه هشدار داده و آنرا اقدامی خبیثانه خوانده است.

 

گفته می‌شود رژیم سوریه قصد دارد برای نیروهای همپیمان خود در این کشور شناسنامه سوری صادر کند تا دیگر به عنوان نیروهای بیگانه شناخته نشوند. آنها در مناطقی اسکان داده می‌شوند که ساکنین بومی آنها در اثر حملات نظامی آواره شده اند.

 

احتمال داده می‌شود با اجرای این طرح، جمعیتی حدود هفت میلیون شهروند سوری آواره از کارت شناسایی محروم شوند.