توپباران روستای ایسکا کانتون عفرین توسط تبهکاران وابسته به دولت ترکیه

بامداد امروز تبهکاران وابسته به دولت ترکیه با همراهی ارتش این کشور روستای ایسکا را هدف حملات راکتی قرار دادند.

بامداد امروز تبهکاران وابسته به دولت ترکیه با همراهی ارتش این کشور روستای ایسکا را هدف حملات راکتی قرار دادند.

 

ارتش ترکیه و تبهکاران وابسته به او بامداد امروز از سمت قلعه سَمانه حومه داریت ایزِه در شرق حلب، روستای ایسکا منطقه شیراوای کانتون عَفرین را هدف حملات راکتی و توپخانه ای قرار دادند.

 

این توپباران ها موجب وارد آمدن خسارات مادی زیادی به منازل و زمین های کشاورزی ساکنان روستا شد.

 

مبارزان ی.پ.گ / ی.پ.ژ به این حملات پاسخ متقابل دادند.