تَو-دَم: هیچ راه دیگری بجز ایستادگی وجود ندارد

جنبش جامعه‌ی دمکراتیک اعلام کرد، دولت ترکیه جنایت جنگی و پاکسازی نژادی انجام داده و تاکید کرد که غیر از مقاومت هیچ راه‌حلی وجود ندارد. همچنین از افکار عمومی جامعه‌ی بین‌الملل و رژیم سوریه خواست تا به وظایف قانونی خود عمل کنند.

جنبش جامعه‌ی دمکراتیک تَو-دَم در مورد سکوت جامعه‌ی بین المللی و اعمال وحشیانه دولت اشغالگر ترکیه در شمال و شرق سوریه بیانیه‌ای کتبی منتشر کرد.

در بیانیه‌ی تَو-دَم آمده است:

"قوانین بین‌الملل جابجایی مردم با توسل به زور را چنین تعریف می‌کند: خارج کردن غیرقانونی گروهی از ساکنان  از سرزمینی که متعلق به آنان بوده و در آن ساکن هستند. این عمل در چهارچوب جنایات جنگی و پاکسازی جمعی و جنایت بشری است.

بر اساس ماده‌ی ۴۹ پیمان ژنو در سال ۱۹۴۹، انتقال با اجبار و زور دسته جمعی یا فردی، همچنین انتقال از منطقه‌ی خود به منطقه‌ای دیگر، جرم محسوب شده و غیر قانونی می‌باشد.

آنچه دولت تروریست ترکیه در عفرین و مناطق دیگر، انجام می‌دهد همه‌ی مرزها را پشت سر گذاشته و همه‌ی اعمالش در خارج از قوانین بین‌المللی است، به همین دلیل لازم است مجرمان به دادگاهی بین‌المللی تحویل داده شوند. تغییر دمگرافی عفرین و مناطق دیگر، همه‌ی مرزها را پشت سر گذاشته و به سطح پاکسازی نژادی رسیده است. با محاصره‌ی منطقه‌ی شهبا، آوار‌های عفرین در شرایطی نامناسب زندگی می‌کنند و هیچ سازمان بین‌المللی نیز به آنها کمک نمی‌کند.

دولت تروریست ترکیه هیچ کدام از قانون بین‌المللی را رعایت نکرده است. بر اساس قوانین بین‌المللی همه‌ی اعمال دولت اشغالگر ترکیه که در مناطق اشغال شده در مقابل فرهنگ و زبان و تاریخ و آثار باستانی مرتکب می‌شود، جنایت محسوب می‌شود. آنچه هدف دولت ترکیه را مشخص می‌کند، اعمال آشکارش می‌باشد. ترکیه تلاش می‌کند عفرین را از سوریه جدا کند و آنرا به مرزهای ترکیه ملحق کند. این هم اشغال یک دولت توسط دولت دیگر محسوب می‌شود. همچنین این اشغال همراه با تغییر دمگرافی است که آن هم جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

عفرین خاک ۱٨ میلیون درخت زیتون است که سنبل این شهر است. این درختها بریده و سوزانده می‌شوند، این کار با این هدف انجام می‌شود که ساکنین منطقه آنرا تخلیه کنند چون این درخت‌ها منبع اصلی درآمد مردم است. همچنین همه‌ی درآمد و آثار آن غارت شده و به ترکیه و مناطق تحت کنترل تبهکاران منتقل شدند.

همچنین دولت ترکیه برنامه‌ریزی کرده است که با نام اسلام، عفرین را به دولتی کوچک برای ترور و محل آموزش و انتقال نیروهای جهادی به جهان تبدیل کند و اینگونه اروپا، جهان عرب و خاوریانه را تحت فشار قرار دهد. همچنین می‌خواهد عفرین را به کارت فشاری برای  مذاکره با بسیاری کشورها مثل لیبی تبدیل کند.

سکوت در سطح بین‌المللی هم همکاری با جنایات جنگی است. ما مسئولیت قانونی و اخلاقی آن را به عهده‌ی جامعه‌ی بین‌الملل می‌گذاریم، ما به عنوان تَو-دَم مسئولیت اصلی را متوجه سازمان ملل و روسیه که نقشی اساسی در مقابل جنایات عفرین دارند، می‌کنیم. به همین دلیل از همه‌ی جهان می‌خواهیم که علیه اعمال دولت ترکیه که با سرکردگی اردوغان پرورش دهنده‌ی ترور است و اکنون هم در حال صدور ترور به لیبی است، بایستند. همچنین از دولت سوریه هم می‌خواهیم که به وظیفه‌ی قانونی و میهنی خود در مقابل تجاوز به خاک این کشور بایستند و علیه جنایات جنگی انجام شده در دادگاه‌های بین‌المللی علیه ترکیه اقامه دعوی کند.

همچنین از خلقمان می‌خواهیم که به فعالیتهای صلح‌طلبانه و رسوا نمودن ادامه دهند تا در همه‌ی سطوح اعمال تروریستی ضد خلقمان رسوا و محکوم شود. چون هیچ راهی غیر از مقاومت نیست. هیچ راه دیگری وجود ندارد غیر از ایستادگی در جنگ بودن و ماندن بر علیه فاشیسم دولت ترکیه با ریاست اردوغان سلطان تروریستها."