جانباختن یک روزنامه‌نگار در انفجارهای روز گذشته قامشلو

در حملات انفجاری عصر دیروز به شهر قامشلو هر یک از زوزان عبدالقادر عضو اداره مطبوعات شهرداری قامشلو و خالد محمد عضو کمیته فرهنگ و هنر اقلیم جزیره به شهادت رسیدند.

روز گذشته دو خودور بمبگذاری شده در مرکز شهر قامشلو منفجر شدند. انفجار به جانباختن شش شهروند انجامید، زوزان عبدالقادر عضو اداره مطبوعات شهرداری قامشلو و خالد محمد عضو کمیته فرهنگ و هنر اقلیم جزیره از جانباختگان حملات تروریستی روز گذشته هستند.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات تروریستی را بر عهده نگرفته است. حملات تروریستی روز گذشته در قامشلو  به شهادت ۶ شهروند و زخمی شدن ۴٢ نفر دیگر انجامید.