جنبش جامعه دمکراتیک «عید بِخوین» را به جامعه ایزدیان تبریک گفت

جنبش جامعه دمکراتیک فرارسیدن «جشن بِخوین» را که به عنوان «عید خضر الیاس» نیز شناخته می‌شود به جامعه ایزدیان تبریک گفته و امید خواست که آرزوهای آنان برای رهایی عفرین و دیگر مناطق اشغالی تحقق یابد.

جنبش جامعه دمکراتیک* به مناسبت جشن بِخوین بیانیه‌ای را منتشر نمود.

در این بیانیه آمده است که:

"ما کهن‌ترین جشن خلق مزوپوتامیا، یعنی جشن بِخوین را که یکی از سنت‌های دیرین خلق ایزدی است تبریک می‌گوییم. بِخوین در دوره جدید، به عنوان جشن خضر الیاس نام‌گذاری شده است.

خلق ایزدی در برهه‌ای بسیار دشوار و طی فرمان‌هایی که علیه آنها  به اجرا درامده است، نیز در شرایط دشواری که بعد از آوارگی ناشی از اشغال عفرین از سوی دولت ترک متحمل شده‌اند، اکنون در کمپ‌های شهبا و مناطق دیگر سکنی گزیده‌اند، با این وجود همواره فرهنگ و مراسمات خود را حفظ کرده‌اند.

تا به امروز جامعه ایزدی سنت‌های خود را حفظ و جشن بِخوین را به عنوان جشن امید، دوستی فرهنگ و حاصلخیزی زمین گرامی داشته است. این جشن‌ها واجد بسیاری معانی اخلاقی، فرهنگی و علمی هستند. جشن بِخوین در آیین ایزدیت فرهنگ دوستی، برکت و صلح را بدون خونریزی مشروعیت می‌بخشد.

ما این جشن را به خلق ایزدی در اقصی نقاط جهان تبریک گفته و به این مناسبت به عنوان جنبش جامعه دمکراتیک امیدواریم که امیدهای ایزدیان برای رهایی عفرین و تمامی مناطق دیگر سوریه از دست دولت اشغالگر ترک تحقق یافته و تمامی آوارگان سوری به خانه‌های خود بازگردند."

* TEV-DEM