جنبش دمکراتیک: ترکیه کشور سوریه را به سوی تجزیه سوق می‌دهد

سخنگوی روابط دیپلماتیک جنبش دمکراتیک تَو-دَم از ترکیه به عنوان مانع حل مسئله "ادلب" نام برده و افزود:" باید به ترکیه همچون دولتی اشغالگر نگریست."

سخنگوی روابط دیپلماتیک جنبش دمکراتیک تَو-دَم از ترکیه به عنوان مانع حل مسئله "ادلب" نام برده و افزود:" باید به ترکیه همچون دولتی اشغالگر نگریست."

 

کمال عاکیف سخنگوی روابط دیپلماتیک جنبش تَو-دَم در کنفرانسی خبری وضعیت جاری در سوریه و بویژه تحولات در عفرین را مورد ارزیابی قرار داد.

عاکیف در آغاز به اعمال اشغالگرانه رژیم ترکیه و گروههای تبهکار وابسته به وی علیه شهروندان عفرین را خاطرنشان کرده و از غصب و به آتش‌کشیدن خانه و مزارع مردم عفرین از سوی رژیم ترکیه خبر داد. وی گفت:"اعمال ترکیه در عفرین آینده تمام خلق‌های سوریه را با خطر مواجه کرده است."

 

سکوت جامعه جهانی باید پایان یابد

کمال عاکیف در سخنان خود گفت:"گزارش‌های متعددی را در رابطه با وضعیت حقوق بشر مشاهده کرده‌ایم. اما این گزارش‌‌ها تمام حقایقی را که از سوی ترکیه در عفرین به اجرا درمی‌آید آشکار نمی‌کنند. وضعیت عفرین به واکنشی بین‌المللی نیاز دارد، سکوت جامعه جهانی در برابر تعرض مداوم به عفرین محکوم به شکست است."

 

رژیم ترکیه مانع چاره‌یابی در ادلب است

سخنگوی روابط دیپلماتیک جنبش تَو-دَم در رابطه با تحولات جاری در ادلب به تداوم رایزنی‌ها در این رابطه اشاره کرده و خاطرنشان کرد که جنبش دمکراتیک با حساسیت ویژه این مبحث را تحت نظر قرار داده است.

 

"نتایج مثبتی از گفتگوها حاصل شده و تأثیر آنها را می‌توان در مورد مسئله ادلب مشاهده کرد، همچنین بر آینده سوریه هم تأثیر خواهند گذاشت. رژیم ترکیه سیاست منفی را در ادلب پیش گرفته و مانع حل مسائل است. ترکیه به بحران ادلب دامن می‌زند. موضع رژیم ترکیه در قبال ادلب تاکنون مبهم است. اگر همچون دولتی 'اشغالگر' با ترکیه گفتگو صورت نگیرد بدون شک این رژیم تدابیر ویژه را به عمل می‌گذارد و سوریه را به سوی تجزیه و فروپاشی سوق می‌دهد."

 

تغییر دمگرافی قابل قبول نیست

کمال عاکیف به سیاست تغییر بافت دمگرافی از سوی رژیم‌های روسیه، ترکیه و سوریه در مورد وضعیت آوارگان پرداخت و یادآوری کرد که تغییر بافت دمگرافی در سوریه نه تنها به اتحاد خلق‌های سوریه آسیب جدی وارد می‌کند بلکه بر تمام این کشور تأثیر خواهد کرد.

 

کمال عاکیف سخنگوی روابط دیپلماتیک جنبش دمکراتیک تَو-دَم در پایان سخنان خود اظهار کرد:"مخالف تغییر دمگرافی منطقه هستیم. این سیاست در سوریه عواقب خطرناکی را با خود بهمراه خواهد داشت، تمام آنانی که در خارج از سوریه زندگی می‌کنند حق دارند که به کشور خود بازگردند. اما رژیم ترکیه مسئله آوارگان را همچون ابزاری سیاسی بکار می‌گیرد و با سرنوشت آنان بازی می‌کند. ما موافق بازگشت تمام آوارگان سوری هستیم اما آوارگان باید به مناطق خود برگردند و طبق خواسته ترکیه و برخی گروههای دیگر رفتار نشود."