جنگنده‌های هوایی دولت ترکیه بار دیگر مرکز عَفرین را بمباران کردند

هواپیماهای جنگی دولت اشغالگر ترکیه به مرکز شهر عَفرین حمله کردند

هواپیماهای جنگی دولت اشغالگر ترکیه به مرکز شهر عَفرین حمله کردند.

 

منابع بومی اعلام کردند که چند فروند از هواپیماهای جنگی دولت ترکیه مرکز شهر عَفرین را هدف حملات و بمباران قرار دادند.

 

گفتنی‌ست که چند ساعت پیش کاروان خودروهای خلق‌های جزیر در راه برگشت از عَفرین هدف حملات قرار گرفته بود.