جنگ سختی در هجین در جریان است؛ حداقل ۱۵ تبهکار کشته شده‌اند

​​​​​​​عملیات نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک-ق.س.د بر ضد تبهکاران داعش در هجین ادامه دارد و جنگ سختی در جریان است

حداقل ۱۵ تبهکار دیگر داعش در هجین کشته شده‌اند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در جنوب شرق و شرق هجین جنگ سختی در جریان است. نیروهای ق.س.د عملیاتی تهاجمی را علیه تروریست‌های داعش آغاز کرده‌اند.

 

در عملیات شروانان حداقل ۱۵ تبهکار داعش کشته و چندین تونل آنها تخریب شده است. همچنین مقدار زیادی مهمات به دست شروانان افتاده است. در این عملیات همچنین ۶ خودروی تبهکاران منفجر شد و چندین راه عبور و مرور تبهکاران، توسط شروانان کنترل شد.