جوانان شمال سوریه نسبت به عواقب حمله ترکیه به منبج هشدار دادند

جمع کثیری از جوانان  شمال سوریه با برگزاری تک تجمع خبری اعلام کردند در صورت حمله احتمالی ترکیه به منبج دست به دفاع خواهند زد.

جمع کثیری از جوانان  شمال سوریه با برگزاری تک تجمع خبری اعلام کردند در صورت حمله احتمالی ترکیه به منبج دست به دفاع خواهند زد.

 

عبید احمد مسئول شاخه اتحادیه جوانان روژاوا در گرسپی طی سخنانی در میان تجمع‌کنندگان گفت حکومت ترکیه سعی در اشغال شمال سوریه دارد و با گروههای جنایتکار مرتکب کشتارهای جمعی شده است.

 

او گفت جوانان سوری تفاوتی میان ابوبکو بغدادی و اردوغان یا داعش و ارتش ترکیه نمی‌بینند.

 

عبید احمد ضمن اعلام حمایت از مقاومت عفرین گفت اگر حملەای به منبج صورت بگیرند با تمام توان از آن دفاع خواهند کرد.