حزب آزادی مزوپوتیامیا: رژیم ترکیه به قتل‌عام روی آورده است

حزب آزادی مزوپوتامیا (م.اُ.پ) در بیانیه‌ای کتبی حمله رژیم ترکیه به تل‌ تمر را به شدت محکوم کرده و افکار عمومی جهان را به همبستگی با خلق‌های شمال سوریه فراخواند.

حزب آزادی مزپوتامیا در واکنش به حملات رژیم تبهکار ترکیه به تل تمر بیانیه‌ای منتشر کرده و می‌گوید:"ما حمله دولت ترکیه به تل تمر را که دارای قدمت تاریخی جوامع  آسوری/ سریانی است و بخشی از جغرافیای مزوپوتامیاست به شدت محکوم می‌کنیم."

م.اُ.پ در ادامه با مقاومت شرف مبارزان و خلق‌های منطقه علیه رژیم  تبهکار ترکیه اعلام همبستگی کرده است.

قتل‌عام نیست پس چیست؟

حزب آزادی مزوپوتامیا سپس افزوده است:"دولت ترکیه هر روز تل تمر و مناطق دیگر را بمباران می‌کند، داعش، النصره و ارتش آزاد هم با حملات خود به قتل‌عام خلق می‌پردازند، خلق را مجبور به رهاکردن شهرهای تاریخی می‌کنند، اگر این قتل‌عام نباشد پس چیست؟"

فراخوان

این حزب در پایان بیانیه خود از جوامع آسوری، سریانی و ارمنی، مراکز پاتریک‌ها و کلیساها می‌خواهد تا علیه حملات نابودگرانه و اشغالگرانه رژیم ترک صدایشان را به گوش جهانیان برسانند. همچنین از افکار عمومی جهان خواسته است تا فعالیتهای اعتراضی را نسبت به حمله اشغالگرانه ترکیه افزایش دهند.