حزب اتحاد اسلامی آموزش‌‌ مُلا و جوانان کُرد را به رژیم فاشیست ترک واگذار کرد

هرچند آ.ک.پ سیاست ضد کردها را در همه‌ی کردستان به کار می‌برد، اما سیاست حزب اتحاد اسلامی کردستان و حزب اردوغان آ.ک.پ از لحاظ ایدئولوژی و سیاست مشابه است.

پس از آنکه تابستان سال گذشته اتحاد اسلامی کردستان تعدادی از ملاهای جنوب کردستان را که از اعضای همین حزب بودند برای آموزش فکری و ایدئولوژبک به ترکیه فرستاد، در تاریخ ۱م فوریه‌ی امسال یکبار دیگر این حزب ۲۲ جوان اهل کرکوک و مناطق تحت مناقشه‌ی جنوب کردستان را به ترکیه فرستاد.

 

سازمان گسترش وابسته به اتحاد اسلامی، تصاویر تعدادی از جوانان اهل کرکوک و مناطق تحت مناقشه‌ی جنوب کردستان را منتشر کرده است که با بهانه‌های مختلف آنها را به ترکیه فرستاده‌اند، همچنین در تصاویر و اخبار منتشره مشخص است که در مورد فکر و ایدئولوژی آ.ک.پ به آنها آموزش داده شده است. آنها در تصاویر منتشره نشانه‌ی "چهار انگشت" را بلند کرده‌اند و در کنار تصویر آتاتورک و پرچم ترکیه عکس گرفته‌اند. علاوه بر اینها این جوانان به دانشگاه اوکان که مخصوص حزب آ.ک.پ است برده شده‌اند.

 

اخیرا ترکیه چندین بار از طریق حزب اتحاد اسلامی چندین سازمان را به بهانه‌ی خیریه‌ی ترکیه که تحت فرمان دستگاه اطلاعاتی ترکیه میت هستند را به اقلیم کردستان فرستاده تا جایگاه جاسوسی خود را در کردستان و مناطق تحت مناقشه مستحکم کنند.

 

بخشی از دسیسه‌های رژیم ترکیه در جنوب کردستان توسط حزب اتحاد اسلامی عملی می‌شود، زیرا حزب آ.ک.پ و اتحاد اسلامی هر دو احزابی اخوانی هستند، این در حالیست که اخیرا ترکیه چندین گروه از جوانان ترکمان کرکوک، تلعفر و خورماتو را به ترکیه برده و با نظارت میت به آنها آموزشهای نظامی داده‌اند و همچنین در کرکوک یک نیروی نظامی تشکیل شده است که برای منافع دولت اشغالگر ترکیه کار می‌کند.