حزب کارگران کوردستان: ما ذهنیت قاتلان سیواس را خوب می‌شناسیم

کمیته فرهنگ و هنر پ.ک.ک با صدور بیانیه‌ای به مناسبت سالروز قتلعام هتل مادیماک در شهر سیواس اعلام کرد که یاد و خاطره شهیدان سیواس برای همیشه زنده می‌ماند.

کمیته فرهنگ و هنر حزب کارگران کوردستان به مناسبت ٢٧مین سالروز قتلعام هتل مادیماک شهر سیواس بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه آمده است:"دولت فاشیست و اشغالگر ترک روز ٢ ژوئیه ١٩٩٣ در شهر سیواس ٣٣ شهروند از جمله روشنفکران و هنرمندان را در هتل مادیماک زنده زنده سوزاند و به شکلی وحشیانه آنان را به قتل رساند. ما این قتلعام و جنایت ضدبشری را بشدت محکوم و لعنت می‌کنیم. با ادای احترام یاد و خاطره جانباختگان را زنده نگه می‌داریم و پیمان می‌بندیم که آرمان آزادیخواهی آنان را با مبارزات خویش محقق کنیم.

ما این ذهنیت قاتل را از نزدیک می‌شناسیم. این ذهنیت سایه و پلید در هر فرصتی به نیروهای اجتماعی، جنبش‌های آزادیخواه، روشنفکران و هنرمندان -که سمبل‌های روشنایی جامعه‌اند- حمله کرده‌اند و نسل‌کشی را بر آنان اعمال کرده‌اند."

نخواهند توانست به سنت مقاومت و آزادیخواهی پایان دهند

کمیته فرهنگ و هنر پ.ک.ک در ادامه بیانیه اعلام کرده است:

"از مزدک-خرم‌ها تا بابک، از منصور حلاج منصور تا شیخ بدرالدین، از پیر سلطان عبدال تا هاسرت گُلتکین، از آپی موسا تا آتاکان، از هلمت و قاسم انگین-ها بسیاری از جنبش‌های آزادیخواه و اجتماعی، افراد روشنفکر و هنرمند به سبب اینکه در مقابل سلطان‌های ظالم سر تسلیم خم نکردند با قتلعام روبرو شدند. اما این خط اجتماعی، اشتراکی، آزادیخواهی و برابری به پایان نرسیده و هیچ نیرویی هیچ زمانی نخواهد توانست به سنت مقاومت و آزادیخواهی پایان دهد.

حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ که امروز نمایندگی معاویه، یاوز سلطان سلیم، اتحاد و ترقی را بر عهده گرفته و قتلعام را بر کوردها تحمیل می‌کند، با حمله به نیروهای اجتماعی و دمکراسیخواه دیکتاتوری را به پیش می‌برد. ما در مقابل ذهنیتی که خلقمان را اماج حمله قرار داده، آرامستان‌ها را در اوج بی‌اخلاقی هدف قرار می‌دهد و با فرهنگ و باورمندی‌های مردم خصومت می‌ورزد با اراده‌ای راسخ مبارزه خواهیم کرد.

یاد شهیدان سیواس را با پیروزی و تحقق آزادی زنده نگه می‌داریم

ما در مقابل این ذهنیت قاتل هیچ زمانی سر خم نخواهیم کرد. ما با مبارزات فرهنگی و هنری خویش به صدای جامعه مبدل می‌شویم و یاد و خاطره قربانیان قتلعام سیواس را تا دستیابی به پیروزی و آزادی زنده نگه می‌داریم. این ذهنیت و سیستم ارتجاعی همراه با سلطانش فرو پاشیده و از میان خواهد رفت. نیروهای اجتماعی با فرهنگ، باورمندی و خودویژگی‌های خویش به پیروزی دست می‌یابند."