حملات توپخانه‌ای اشغالگران به روستاهای تل‌تمر

ارتش تبهکار ترک و گروهک‌های وابسته‌اش روستای قاسمیه در تل‌تمر را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند

ارتش اشغالگر ترک و تبهکارانش با پشتیبانی پهپادهای بدون سرنشین روستای قاسمیه در تل‌تمر را هدف آتش توپخانه قرار دادند.