حملات راکتی دولت ترکیه در برابر کانتون عَفرین

واحدهای توپخانه‌ای دولت ترکیه دیشب روستای زورمخار در کانتون عَفرین را هدف حملات راکتی قرار دادند

واحدهای توپخانه‌ای دولت ترکیه دیشب روستای زورمخار در کانتون عَفرین را هدف حملات راکتی قرار دادند.

 

منابع بومی اعلام کردند که شب گذشته ارتش غاصبگر ترکیه روستای زورمخار در کانتون عَفرین را زیر آتش شدید توپخانه قرار داده است.

 

گفتنی‌ست که هنوز درباره میزان خسارات این حملات اطلاعاتی در دست نمی‌باشد.