حمله انتحاری در قامشلو: عضو نیروهای امنیت داخلی جانباخت

در نتیجه‌ی حمله‌ی انتحاری در شهر قامشلو یک تن از اعضای نیروهای امنیت داخلی به شهادت رسیده و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

   حمله‌ای انتحاری در نزدیکی دانشکده فنی واقع در محله ارباویه واقع در شهر قامشلو انجام گرفت.

   نیروهای امنیت داخلی شمال و شرق سوریه در این رابطه بیانیه‌ای را منتشر کردند.

   در بیانیه آمده است، ساعت ۸:۳۵ روز ۱۸ آگوست/ ۲۷ مرداد خودرو‌یی بمبگذاری شده در محله‌ی ارباوی شهر قامشلو منفجر شد.

​​​​​​​   با توجه به این بیانیه، خودروی بمبگذاری شده دانشکده‌ی واقع در این محله را هدف قرار داده بود.

​​​​​​​   در نتیجه‌ی این حمله یکی از اعضای امنیت داخلی جانباخته و ۲ تن دیگر زخمی شدند.