حمله انفجاری علیه اشغالگران عفرین

در نتیجه‌ی انفجاری در نزدیکی میدان  کاوه در مرز عفرین تعداد از تبهکاران کشته و زخمی شدند

   در مقر تبهکاران فیلق ششم وابسته به رژیم تروریست ترک در نزدیکی میدان کاوه مرکز موتورسیکلتی بمبگذاری شده منفجر شد.

   اعلام شده است، در نتیجه‌ی این انفجار تعدادی از تبهکاران کشته و زخمی شدند.

   تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است.