حمله رژیم متجاوز ترکیه با سلاح سنگین به عفرین و کوبانی

ارتش ترکیه و گروههای وابسته به آن، مناطق کوبانی و عفرین در روژاوا را هدف حملات با سلاح سنگین قرار دادند.

ارتش ترکیه و گروههای وابسته به آن، مناطق کوبانی و عفرین در روژاوا را هدف حملات با سلاح سنگین قرار دادند.

 

به گزارش خبرگزاری هاوار، گروههای افراطی وابسته به ترکیه از مناطق استقرار خود در شمال سوریه اقدام به توپباران روستای "برج سلیمان" از توابع منطقه شیراوا در کانتون عفرین کردند. این حمله خساراتی به باغات و منازل مسکونی روستائیان وارد کرده است.

ارتش ترکیه با محاصره منطقه فدرال عفرین مدعی شده که به زودی عملیاتی گسترده علیه عفرین انجام خواهد داد.

 

در عین حال، منطقەی شیخلر از توابع کوبانی، از مناطق استقرار ارتش ترکیه و گروههای افراطی وابسته به آن در جرابلس هدف حملات راکتی قرار گرفته است.

 

نیروهای وظیفه دفاع در کوبانی به این حملات که مرکز استقرار آنها در شرق رود فرات را هدف قرار داده بود پاسخ متقابل دادەاند.