حمله شهروندان خشمگین روژاوا به گشت مشترک ترک- روس

ساکنان روژاوا کاروان خودروهای گشت مشترک پلیس روسیه و ارتش تبهکار ترک را با سنگ بدرقه کردند

ساکنان روژاوا کاروان خودروهای گشت مشترک پلیس روسیه و ارتش تبهکار ترک را با سنگ بدرقه کردند

ساکنان روستای دیرنا آغا در گرکه لگه کاروان مشترک گشت‌زنی پلیس روسیه و ارتش تبهکار ترک را هدف حمله قرار دادند و به سوی انان سنگ پرتاب کردند.