حمله‌ی تروریست‌های اردوغان در جاده ام4 به کودکان

ارتش اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته‌اش در نزدیکی روستای هوشان واقع در گری سپی به یک خودرو غیرنظامیان در جاده بین‌المللی ام4 حمله کردند. چندین زن و کودک در حمله تبهکاران رژیم ترکیه زخمی شدند.

رژیم اشغالگر ترک و تبهکاران همکارش به غیرنظامیان شمال و شرق سوریه حمله کردند.

حمله در جاده بین‌المللی ام4 در زمان عبور یک خودرو غیرنظامیان در نزدیکی روستای هوشان گری سپی انجام شد.

چند غیرنظامی از جمله زن و کودک خردسال از سوی تروریست‌های اردوغان زخمی شدند.