خانواده عفرینی: تبهکاران ما را به مرگ تهدید کردند

دولت ترکیه و تبهکاران النصره، ارتش آزاد و داعش خانه و اموال عفرینی‌ها را به غارت می‌برند و ساکنان را تحت شکنجه قرار داده‌اند

دولت ترکیه و تبهکاران النصره، ارتش آزاد و داعش خانه و اموال عفرینی‌ها را به غارت می‌برند و ساکنان را تحت شکنجه قرار داده‌اند

 

دولت ترکیه و تبهکاران النصره، ارتش آزاد و داعش پس از آنکه در ٣٠ دیماه حمله اشغال عفرین را آغاز کردند با مقاومت مبارزان ی.پ.گ/ی.پ.ژ روبرو شدند و در ١۶ مارس با هدف جلوگیری از قتل‌عام کردها از سوی هواپیماهای جنگنده رژیم ترکیه خلق عفرین را از این شهر خارج کردند و به منطقه شیراوا و شهبا منتقل کردند. برخی از خانواده‌هایی که در عفرین مانده بودند مورد ظلم و شکنجه دولت ترکیه و تبهکاران وی قرار گرفته‌اند.

 

تبهکاران ترکیه مدام به ساکنان واقعی عفرین حمله می‌کنند

چته‌های ترکیه پیاپی به شهروندان واقعی عفرین و روستاهای آن حمله می‌کنند و اموال آنان را غصب می‌كنند. خانواده ه.ب یکی از خانوارهایی است که در عفرین ماند و پس از ظلم و زورگویی چته‌های اردوغان از عفرین به شهبا نقل مکان کرد.

خ.ه.ب از فشار و ستم تبهکاران وابسته به آنکارا سخن به میان آورد. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرات از شکنجه همسرش توسط تبهکاران دولت ترک خبر داد.

 

خ.ه.ب می‌گوید که به دلیل ستمگری رژیم ترکیه و تبهکاران وی مجبور بودند از یک روستا به روستای دیگری نقل مکان کنند. او گفت:"ما به چند روستا رفتیم. مانع بازگشت ما به روستایمان شدند. سپس به روستای باسوته رفتیم، دو هفته در آنجا ماندیم  و ما را مجبور به ترک آنجا هم کردند. سپس به روستای براده پیش برادر خود رفتیم."

 

غیرنظامیان را تا سرحد مرگ شکنجه می‌کنند

خ.ه.ب از شکنجه‌های وحشیانه تبهکاران اردوغان در عفرین می‌گوید:"پس از آنکه به خانه برادرم رفتیم خانه وی هدف حمله چته‌های رژیم ترکیه قرار گرفت. همسرم را تهدید به کشتن کردند و وی را با خود بردند. وی را تا سرحد مرگ شکنجه کرده بودند. حتی نمی‌توانست روی پا بأیستد."

 

تمام روستا را غارت کردند

خ.ه.ب می‌گوید:"تبهکاران ترکیه روستاها را غارت کردند. مرغهای برادر من را دزدیدند و گوسفندان همسایه‌هایمان را هم بردند. به خانه ما می‌آمدند و از ما عکس می‌گرفتند.

 

این زن عفرینی در پایان گفت:"از ساعت ١٧ به بعد منع عبور و مرور را در عفرین اعلام کرده‌اند. به ما هشدار دادند که حق خروج از خانه ندارید. هر شب ما را تهدید می‌کردند. به همسرم گفتم که باید چنگ آنان فرار کنیم و روزی بارانی همراه با خانواده‌ام از عفرین خارج شدیم."