خودرو تبهکاران هدف قرار گرفت: سه عنصر وابسته به ترکیه از پای درآمدند

از پنج سرنشین خودرو تبهکاران سه تن از پای درآمدند و دو نفر هم زخمی شدند

در عملیات مبارزان علیه اشغالگران در منطقه نبی‌هوری بخش شرا از توابع عفرین یک خودرو هدف قرار گرفت. در این عملیات موفق سه تبهکار کشته و ٢ تن دیگر زخمی شدند

طبق گزارش منابع ی.پ.گ، مبارزان این عملیات را در روز ٧ آوریل علیه خودرو تبهکاران به انجام رسانده‌اند.

 

از پنج سرنشین خودرو تبهکاران سه تن از پای درآمدند و دو نفر هم زخمی شدند.