خودمدیریتی دمکراتیک از پیام اوجالان استقبال کرد

" ... رفتار دمکراتیک ما از قانون اساسی دمکراتیکی که امنیت و ثبات را ایجاد کند، حمایت خواهد کرد و از اتحاد سوریه پشتیبانی خواهد نمود. همچنین پروژه‌ی خودمدیریتی دمکراتیک طرفدار یافتن راه‌حلی از راه گفتگوهای درست و مسئولانه می‌باشد ..."

خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در مورد آخرین پیام رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان بیانیه‌ای به شرح زیر منتشر کرد:

"وکلای آقای اوجالان پس از دیدار با وی، روز ۶ مه /١۶ اردیبهشت یک نشست خبری برگزار کرده و پیام آقای اوجالان را اعلام کردند. در این پیام آمده است: "ما معتقدیم، در چهارچوب نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک مسائل سوریه با دوری از فرهنگ جنگ، در شرایط کنونی در چهارچوب یکپارچگی سوریه و با دیدگاه خودمدیریتی دمکراتیک که ضامن قانون اساسی می‌باشد، باید حل شوند. در این راستا باید حساسیتهای ترکیه هم در نظر گرفته شود. ما می‌توانیم مسائل ترکیه و منطقه را با نیروی نرم یعنی نیروی عقل، سیاست و فرهنگ حل کنیم نه با جنگ و راههای خشونت آمیز فیزیکی."

 

ما به عنوان خودمدیریتی شمال و شرق سوریه از نامه‌ی آقای اوجالان صیانت می‌کنیم که تلاش می‌کند با راه گفتگوی سیاسی و دمکراتیک راه‌حلی برای مسائل بیابد. پیام وی بسیار مهم است. آقای اوجالان حدود ۲۰ سال در سوریه ساکن بوده است. مسائل عمیق مطرح شده توسط وی آگاهی عمیق تاریخی در پس خود در مورد پیشرفت و رخدادهای سوریه و خاورمیانه دارد.

 

پیشتر و اکنون نیز ما برای محقق ساختن راه حل و ایجاد امنیت و آرامش در سوریه، دفاع از اتحاد خاک و جامعه را ضروری دانسته‌ایم. رفتار دمکراتیک ما از قانون اساسی دمکراتیکی که امنیت و ثبات را ایجاد کند، حمایت خواهد کرد و از اتحاد سوریه پشتیبانی خواهد نمود. همچنین پروژه‌ی خودمدیریتی دمکراتیک طرفدار یافتن راه‌حلی از راه گفتگوهای درست و مسئولانه می‌باشد.

 

در مورد ترکیه نیز هر چند ما هرگز تهدیدی برای این کشور نبوده‌ایم، عفرین را اشغال نمود و از تبهکاران و تغییر دمگرافی منطقه حمایت کرد. همچنین خلق عفرین که بخشی از خاک سوریه است آواره شدند. سیاست ترکیه از ابتدا تاکنون در مورد وضعیت سوریه هرگز حامل راه حل مسائل نبوده است. اما تهدیدها و حملات آنها هنوز هم ادامه دارد.

 

ما معتقدیم باید تلاشهایمان در جهت ثبات باشد. ما بخش مهمی از سوریه و پشتیبان این تلاشها هستیم. همچنین ما به عنوان خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه تاکید می‌کنیم که در این پروسه‌ی تاریخی برای یافتن راه‌حلها و فعال نمودن مبارزاتی که در خدمت آشتی و راه حل دمکراتیک است، حضور همه‌ی طیفها ضروری می‌باشد."