خودمدیریتی شمال و شرق سوریه: مبارزه علیه تبهکاران داعش همچنان ادامه دارد

خودمدیریتی شمال-شرق سوریه از تمامی جهانیان خواست که مرزی برای تهدیدهای دولت ترک قائل شده و زمینه بازگشت آوارگان را فراهم کنند.

خودمدیریتی شمال-شرق سوریه پنجمین سالگرد پیروزی مقاومت کوبانی را تبریک گفته و در رابطه با این پیروزی اظهار داشت: مبارزه و مقاومت علیه تبهکاران داعش و طرفداران و حامیان آن همچنان ادامه دارد. خودمدیریتی شمال-شرق سوریه از تمامی جهانیان خواست که مرزی برای تهدیدهای دولت ترک قائل شده و زمینه بازگشت آوارگان را فراهم کنند.

٢۶ ژانویه، مصادف با پنجمین سالگرد آزادی شهر کوبانی از دست تبهکاران داعش بعد از ١٣۴ روز مقاومت شکوهمند این شهر است. خودمدیریتی شمال-شرق سوریه به مناسبت این پیروزی بیانیه‌ای را صادر و  در آن آمده است که کوبانی جرقه آغاز رهایی تمامی منطقه از شر ترور داعش بود.

متن این بیانیه به این شرح است:

امروز پنجمین سالگرد پیروزی مقاومت کوبانی است که مبارزه افسانه‌ای یگانهای مدافع زنان و یگانهای مدافع خلق را با حمایت ائتلاف بین‌المللی علیه سازمان داعش را در شهر کوبانی رقم زد. از این مقاومت بود که جرقه‌های رهایی تمامی منطقه شمال-شرق سوریه از شر ترور داعش آغاز شد و تا آخرین پایگاههای این گروه در باغوز ادامه یافت. همچنین سردسته تبهکار این گروه، ابوبکر بغدادی نیز به دست نیروهای ائتلاف و حمایت نیروهای سوریه دمکراتیک کشته شد.

۵ سال از رهایی کوبانی می‌گذرد و مقاومت علیه بنیان‌گذاران داعش و حامیان اصلی این گروه که رژیم مجرم ترکیه است، ادامه دارد. رژیم ترکیه نتوانست از طریق داعش شهر کوبانی را به اشغال خود درآورد، اما امروزه به بهانه ایجاد منطقه امن تهدیدهای اشغالگرانه خود را همچنان ادامه می‌دهد.

بعد از ۵ سال از مقاومت کوبانی، اکنونی نیروهای سوریه دمکراتیک بیش از پیش قدرت گرفته و در مقابل تمامی تهدیدهای دولت ترک و شبه نظامیان و تبهکاران جبهه الوطنی که به ابزار ارزان قیمت ترکیه برای پروژه اخوانی سوریه و لیبی تبدیل شده‌اند موضع گرفته‌اند.

ما به عنوان رهبری خودمدیریتی شمال-شرق سوریه، در پنجمین سال آزادی کوبانی، به دختران و پسران خود که در صفوف نیروهای سوریه دمکراتیک در مقابل تهدیدات دولت ترک و وابستگان آن، در مقابل سازمانهای تروریستی جبهه گرفته‌اند؛ درود می‌فرستیم.

از تمامی جهانیان و در درجه اول از امریکا و حکومت روسیه  فدرال می‌خواهیم که مرزی را برای تهدیدات دولت ترک که ناقض آتش‌بس بوده و متاطق بیشتری را در شمال-شرق سوریه به اشغال خود درآورده است، قائل شوند و بازگشت امن پناهجویان و آوارگان به خانه‌های خود تضمین نمایند.