خودمدیریتی روژاوا ۵ کودک فرانسوی را به حکومت فرانسه تحویل داد

​​​​​​​بر پایه‌ی بیانیه‌ی دفتر ارتباطات خارجه خودمدیریتی شمال و شرق سوریه (روژاوا)، ۵ کودک که سن آنها کمتر از ۵ سال بوده و فرزند داعشی‌های فرانسوی بوده‌اند را به حکومت فرانسه تحویل داده‌اند

در بیانیه‌ی دفتر ارتباطات خارجی خودمدیریتی شمال و شرق سوریه- روژاوا آمده است:

"ما به عنوان خودمدیریتی شمال و شرق سوریه، بر اساس معیارها و ارزشهای حقوق بشری و پیمان نامه‌ی جهانی حقوق بشر رفتار می‌کنیم. به افکار عمومی اعلام می‌کنیم که بنا به درخواست حکومت فرانسه و با همکاری و برنامه‌ی مشترک، روز ۱۴ مارس ۲۰۱۹، ۵ کودک ۵ سال به پایین که پدر و مادر آنها زنده نبوده و قوم و خویش دیگری نداشتند را به هیئت وزارت خارجه‌ی فرانسه تحویل دادیم."