دبیر کل حزب کمونیست کردستان- روژاوا: اوجالان راه تحقق آرمان‌های بزرگ را هموار کرد

​​​​​​​نجم‌الدین ملا عمر دبیر کل حزب کمونسیت کردستان- روژاوا (ک.ک.پ) یادآور شد که اوجالان به امیدهای خاورمیانه جامعه عمل پوشانده است. وی افزود:"ما باید از رهبر آپو صیانت کنیم و با اتحاد خود سرزمین‌مان را از چنگ استعمارگران نجات دهیم."

در هر منطقه‌ی روژاوا هستند افرادی که به دیدار با رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان رفته و با وی گفت‌و‌گو داشته و همیشه از خاطرات خویش و رهبری سخن می‌گویند. یکی از این اشخاص، نجم الدین ملا عمر دبیرکل حزب کمونیست کردستان است که در دمشق به دیدار رهبر آپو رفته و با وی بر سر کمونیسم به گفت‌و‌گو پرداخته است. او می‌گوید که از شیوه بیان و مواضع انقلابی رهبری بسیار تاثیر گرفته است.

 

نجم‌الدین ملا عمر از خاطرات خود با رهبری می‌گوید، سال ١٩٩۵ من شنیده بودم که افرادی در روژاوا با نام پ.ک.ک مشغول فعالیت هستند. به دلیل قرابت فکری و ایدئولوژیک میان ما، من بسیار خواستار دیدار با رهبری بودم. در آن زمان من از طریق دو تن از رفقا امکان دیدار با رهبری را یافتم. سپس برای دیدار با رهبری به دمشق رفته و رهبری به گرمی از ما استقبال کرد. در آنجا ما بیش از ٨ ساعت با رهبری گفت‌‌وگو کردیم.

"اتحاد ملی از آب و نان برای ما واجبتر است"

در ابتدا ما بر سر اتحاد ملی در کردستان صحبت کردیم، در آن زمان هنوز نهاد کنگره‌ی ملی کردستان-ک.ن.ک وجود نداشت. اتحاد ملی برای آزادیمان از آب و نان واجب‌تر است. هیچ حزب و یا گروهی قادر نیست که به تنهایی علیه دشمن کاری انجام دهند. پیروزی ما با اتحاد میسر می‌شود.

 

عمر به کشاورزی و منابع طبیعی همچون ، نفت، طلا و جغرافیای ثروتمند کردستان اشاره کرده و می‌گوید در گفتگو با رهبری از تقسیم کردستان به چهاربخش و حکومت دشمنان قسی‌القلب بر این سرزمین سخن رانده‌اند. اشغالگران کردستان به کمک همدیگر شتافته به هر قیمتی خواستار بی‌اراده ساختن و نابودی فرهنگ ما هستند. علیه دشمنان بایستی که از خویش دفاع کرده و با یک صدا و متحدانه می‌توان از میهنمان محافظت کنیم.

 

به همین دلیل با توجه به اهمیت کنگره‌ی مللی کردستان ک.ن.ک، بایستی که در این طرح مشارکت نمود. "ما بر سر خصوصیات کلی احزاب و خلقمان گفت و گو کردیم. انسان مبارز در زمان انقلاب بایستی که اوضاع را بخوبی فهمیده و خود و دشمن خود خود را بخوبی بشناسد و شرایط را درک نموده و تحلیل درستی انجام دهد. من و رهبری بر سر کمونیسم، مارکسیسم، چپ رادیکال و عقب‌ماندگی‌های موجود گفت و گو نمودیم.

 

"اوجالان شخصیتی انقلابی و مبارز است"

عمر در پاسخ به این پرسش که چرا رهبر خلق کرد در حصر به سر برده و ٢۴  ساعت تحت کنترل قرار داد؟ گفت، آنچه بر اوجالان تحمیل شده است بیانگر این واقعیت است که اوجالان شخصیتیست انقلابی و مبارز. همه‌ی کارگران و  زحمتکشان بایستی به وضعیت رهبری هشیار باشند. زیرا وی ما را بدین جا رسانده، خلق‌مان از وجود رهبری مطمئن بوده و ما باید از شخصیت‌های مبارز حمایت کرده زیرا آنان امید آفرینند.

رهبری صدها و هزاران جوان شجاع، پاک و مبارز را در صفوف انقلاب گردهم آورد و راه امیدهای بزرگ را رقم زد. رهبری خود را وقف آشتی، دموکراسی و آزادی کرده است و  بایستی که خلق ما با وجود وی مطمئن بوده و همه علیه ناعدالتی فریاد برآوریم و ایستار خویش را نشان دهیم. اگر شخصیتی بدینگونه در حصر باشد باید که ما خلق‌های مبارز قیام کرده و فریاد برآوریم.

 

" او قاصد آشتی دنیاست "

نجم‌الدین ملاعمر دبیر حزب کمونیست کردستان – روژاوا از رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان به عنوان 'قاصد آشتی' نام برده و در پایان گفتگو افزود؛ "چهارم آوریل سالروز میلاد مبارز راه آزادی را به همه خلق‌های جهان تبریک می‌گویم. همه‌ی خلقمان، مردم میهن‌دوست کردستان، صلح‌جویان و خلق هر ملتی را دعوت کرده که با فکر، فلسفه و رهنمود رهبری یکی شویم. از همه‌ی مبارزان کردستان دعوت می‌نمایم، دشمن انسانیت از افکار و اراده‌ی کسی که حال در حصر بسر می‌برد می‌ترسد، به همین دلیل ما بویژه تمام احزاب کرد برای آزادی رهبری و کردستان متحد گشته و علیه دشمنان استعمارگر متحد شویم. رهبری نه تنها مدافع خلق کرد بلکه مدافع همه‌ی خلق‌های فرودست است و هر کس که خود را میهن دوست و با وجدان دیده، بایستی که از رهبر مبارز عبدالله اوجالان پشتیبانی نماید."